{{vm.Fonts[vm.CurrentFont]}}

DETALJI LOKACIJE

Lokacija:

{{vm.Input.LocationDetails.Name}}

Mjesto:

{{vm.Input.LocationDetails.City}}

Adresa:

{{vm.Input.LocationDetails.Adress}}

Prostorija:

{{vm.Input.LocationDetails.Room}}

Koordinator:

{{vm.Input.LocationDetails.Coordinator}}

Telefon:

{{vm.Input.LocationDetails.Phone}}

Mobitel:

{{vm.Input.LocationDetails.Mobile}}

E-pošta:

{{vm.Input.LocationDetails.Email}}

Nisu pronađene Edukacije koje udovoljavaju kriterijima pretrage

{{r.DisplayHeading}}

Termin edukacije:

{{r.DisplayDate}}

Predavači/ce:

{{lecturer}}

{{r.Description}}

Lokacije:

{{location}}